мрежа

 • 111травл — (анг. trawl) 1. мрежа во вид на вреќа за ловење риби 2. справа за работење на морското дно мински травл вој. справа за фаќање и дезактивирање на морски мини …

  Macedonian dictionary

 • 112трата — (итал. tratta) 1. преносна, влечна меница, писмен налог од една личност (издавач на меница трасант) на друга личност (исплатувач трасат) определената сума пари во определен рок да и ја исплати на трета личност (ремитент) 2. вид рибарска мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 113тролејбус — (анг. trolley трола, стап, лат. omnibus за сите) градско сообраќајно возило за превоз на патници се движи по улиците со помош на електромотор што добива струја од уличната електрична мрежа преку две троли …

  Macedonian dictionary

 • 114факс-сервер — (анг. fax server) комп. во компјутерска мрежа: персонален компјутер или самостојна станица што им обезбедува факсови можности на сите работни станици во мрежата …

  Macedonian dictionary

 • 115фереџе — (тур. ferace) облека кај муслиманките долга, широка наметка со мрежа што го покрива лицето …

  Macedonian dictionary

 • 116фритеза — (фр. friteuse) сад со подвижна мрежа за пржење во многу мрсотија …

  Macedonian dictionary

 • 117хардвер — (анг. hardware) 1. метална, железна стока, железарија 2. комп. физичкиот дел од компјутерскиот систем: електричните и електронските компоненти (печатените кола), електромеханичките компоненти (дисковите) и механичките компоненти (кутијата,… …

  Macedonian dictionary

 • 118хидрант — (грч. hydor) 1. приклучок, вид славина на уличната водоводна мрежа служи за миење на улиците или во случај на пожар 2. зоол. полип поединец во заедница на водни полипи …

  Macedonian dictionary

 • 119примка — същ. капан, клопка, въдица, ласо, мрежа същ. измама, уловка, засада, примамка същ. дупка, бримка, клуп, отвор, клетка на сито същ. въже за бесене …

  Български синонимен речник

 • 120реше — гл. сито, цедило, мрежа …

  Български синонимен речник